Privacy Policy

Poštovani,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Korišćenje sajta
http://www.arkadiasvezavencanje.com/index.php?route=common/home

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta arkadiasvezavencanje.com  isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta arkadiasvezavencanje.com  strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Korisnicima sadržaja i/ili usluga sajta arkadiasvezavencanje.com   izričito je zabranjeno koristiti se sadržajem i/ili uslugama sajta arkadiasvezavencanje.com  na način koji je nezakonit i/ili suprotan uslovima korišćenja ili u svrhe za koje nije namenjen od strane arkadiasvezavencanje.com  

Korisnik je saglasan da se neće koristiti sadržajem i/ili uslugama sajta arkadiasvezavencanje.com  kako bi se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik sajta arkadiasvezavencanje.com  bi iste oštetio, pretio im ili ih zastrašio, objavljivao, prenosio ili razmenjivao sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način, te sadržaj koji je u suprotnosti međunarodnim konvencijama, objavljivao, prenosio, razmenjivao ili slao sadržaj koji sadrži viruse ili slične programe u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; objavljivao, prenosio i/ili razmenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo naneti štetu drugim korisnicima, objavljivao, prenosio i/ili razmenjivao sadržaj namenjen prikupljanju, čuvanju ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih ličnih podataka korisnika sajta arkadiasvezavencanje.com ; preduzimao radnje kojima bi nametnuo preterano opterećenje infrastrukture sajta arkadiasvezavencanje.com   i/ili kojima bi se pokušavao mešati i/ili mešao u redovan i pravilan rad arkadiasvezavencanje.com , i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mere zaštite ili ograničenja pristupa na sajtu arkadiasvezavencanje.com  te objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna.

Sajt arkadiasvezavencanje.com  je odgovoran za kvalitet svojih usluga koje prezentuje na ovome sajtu, da poštuje sva prava kupaca u skladu sa zakonom, i da odgovorno stoji iza svih informacija datih na sajtu arkadiasvezavencanje.com. Izričito je zabranjeno koristiti se sadržajem i/ili uslugama sajta arkadiasvezavencanje.com  na način koji je nezakonit i/ili suprotan uslovima korišćenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane
Svaki korisnik je lično odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima sajta arkadiasvezavencanje.com .

Sajt arkadiasvezavencanje.com  ima pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa u bilo koje vrijeme, pogotovo na osnovu pritužba trećih osoba.


Opšti uslovi
http://www.arkadiasvezavencanje.com/index.php?route=common/home

1. Kupac poručuje željenu robu i plaća putem sajta.
2. Prodavac isporučuje naručene proizvode ispravne i u predviđenom roku.
3. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca lično ili putem maila.
4. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

Garancija kvaliteta
http://www.arkadiasvezavencanje.com/index.php?route=common/home

Arkadia  garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju opisu navedenom na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje nedostataka i neuskladjenosti proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa opisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Reklamacije i povraćaj robe
http://www.arkadiasvezavencanje.com/index.php?route=common/home

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1)    Ukoliko je roba oštećena, polomljena ili na drugi način uništena u transportu.
2)    Ukoliko roba ne odgovara opisu navedenom na sajtu
3)    U slučaju povraćaja poručene robe Arkadia ne snosi troškove transporta, slanja i pakovanja. Ukoliko reklamacija bude usvojena ovi troskovi pradaju na teret prodavca.
4)    Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u prostorije Arkadie
- da podnesete na uvid originalni račun koji vam je uz robu došao
- da date opis neispravnosti i/ili neuskladjenosti
- rok za podnošenje reklamacija je 3 radna dana od dana isporuke proizvoda


Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta
http://www.arkadiasvezavencanje.com/index.php?route=common/home

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Privatnost podataka
http://www.arkadiasvezavencanje.com/

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

U ime Arkadie obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obaveštenja. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Arkadie  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Saglasnost i promene uslova
http://www.arkadiasvezavencanje.com/
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Arkadia se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani

Hvala na poverenju